ایزوگام خوب و با کیفیت (بهترین ایزوگام)را چگونه تشخیص بدهیم؟

ایزوگام خوب و با کیفیت (بهترین ایزوگام)را چگونه تشخیص بدهیم؟ یک راه ساده برای تشخیص نوع مرغوب از نامرغوب ایزوگام هم اطلاع از این موارد است: در ایزوگام نامرغوب به جای استفاده از پلیمر یا قیر مرغوب [...]