شرکت‌های وابسته مجتمع تولیدی ایزوگام شرق

شرکت‌های وابسته مجتمع تولیدی ایزوگام شرق شرکت تولیدی مثلث زرین شرق این شرکت به عنوان واحد بازرگانی تأمین‌کننده مواد اولیه وارداتی شرکت ایزوگام شرق و شرکت‌های وابسته فعالیت می‌نماید. شرکت تولیدی [...]