کارخانجات تولیدی زیرمجموعه شرکت ایزوگام شرق

کارخانجات تولیدی زیرمجموعه شرکت ایزوگام شرق مجتمع تولیدی ایزوگام شرق (واحد مشهد) این واحد تولیدی با هدف تأمین محصولات مورد نیاز مشتریان مناطق شرق و شمال شرقی کشور و همچنین کشورهای همسایه شرقی [...]