تیشو یکی از لایه های مهم ایزوگام

تیشو یکی از لایه های مهم ایزوگام  اجزای تشکیل دهنده ایزوگام ۲ لایه ی نمدی بکار رفته است که خاصیت ضد رطوبتی دارد. در لایه رویی ایزوگام از منسوجات پلی استر سوزنی و در لایه زیرین آن تیشو قرار دارد [...]