مزایا و معایب ایزوگام

مزایا و معایب ایزوگام مزایا و معایب ایزوگام مزایا ۱ ـ سبک بودن به مقدار حدود ۴ کیلوگرم بر متر مربع ۲ ـ مقاوم درگرمای ۱۳۰ + درجه و سرمای ۴۰- درجه ۳ ـ دچار پوسیدگی و شکنندگی نمی شوند . ۴ ـ دارای [...]