ارسال شده در

نکات اجرایی ایزوگام چیست ؟

بریدن ایزوگام : بریدن و سوراخ کردن ایزوگام ، و استفاده از ابزارهای متناسب با این عمل ، روی ایزوگام اجرا شده نادرست است . ملات درست کردن ، روی ایزوگام غلط است . همپوشانی لایه ها : اورلپ یا [...]

نکات فنی و اجرایی نصب ایزوگام شرق

نکات فنی و اجرایی نصب ایزوگام شرق برای  نصب ایزوگام چه نکات اساسی را باید رعایت نمود ؟ ?سطح باید خشک و یا رطوبت آن بسیار کم باشد. ?پوشش های سست و قدیمی می بایست تخریب و هموار شوند. ?سطح باید عاری [...]