ارسال شده در

نکات اجرایی ایزوگام چیست ؟

بریدن ایزوگام : بریدن و سوراخ کردن ایزوگام ، و استفاده از ابزارهای متناسب با این عمل ، روی ایزوگام اجرا شده نادرست است . ملات درست کردن ، روی ایزوگام غلط است . همپوشانی لایه ها : اورلپ یا [...]